Mēs skaņojam būvniecības projektus, legalizējam un nododam ekspluatācijā jebkuru pārbūvi
Būvniecības dokumentācija
16 gadu laikā palīdzējām 600+ klientiem
Piezvaniet man
/
LV
RU
Kam
Izvēlieties nepieciešamo pakalpojumu:
Lejupielādējiet cenrādi ar visiem pakalpojumiem
+ saņemiet 10% atlaidi dokumentu paketei
Aizpildiet zemāk esošo veidlapu
lai lejupielādētu pilnu uzņēmuma Kavis cenrādi + saņemt 10% atlaidi
Kādam tālruņa numuram jāpiešķir atlaide?
Noklikšķinot uz pogas, es piekrītu informācijas pārsūtīšanas noteikumiem
50% mūsu klientu kļūst par patstāvīgajiem klientiem
50% mūsu klientu kļūst par patstāvīgajiem klientiem
Saskaņoti 2 lieli angāri ar reklāmu uz tiem
Uzdevums:
Ramirent griezās pie mums saskaņot nelielu baneri uz sev piederoša Angāra. Skaņošanas procesā izgājām uz problēmu, ka 450m2 liela būve nav nodota ekspluatācijā. Tika uzsākt būvprojekts
Rezultāts:
Reklāma tika saskaņota un Būves nodošana ekspluatācija tika iesākta
Katru gadu izdevās īsā laikā vienoties par terasi
Uzdevums:
Aqua luna ir viens no skaistākajiem kluba bāriem Rīgā, mūsu pastāvīgais klients. Kluba īpašnieki vienmēr domāja par terases iepriekšēju saskaņošanu, kas ļāva par to vienoties īsā laikā.
Rezultāts:
Katru gadu līdz pavasara sākumam terases jau bija saskaņotas.
50% mūsu klientu kļūst par patstāvīgajiem klientiem
Vienlaicīgi mēs nomainījām telpu statusu pieciem uzņēmumiem vienā biznesa centrā
Uzdevums:
Valdemāra Pasāža ir kultūras centrā būvēta veca rūpnīcā, kurā apvienoti populāri restorāni, klubs, bārs, alus veikals un alus ražošana. Visas 5 atrašanās vietām bija nepareizas lietošanas funkcijas telpām.
Rezultāts:
Vienlaicīgi tika mainīts visu telpu statuss.
50% mūsu klientu kļūst par patstāvīgajiem klientiem
Saņēmām ražošanas statusu un licenci no sanitārās inspekcijas
Uzdevums:
Bija jāsaņem sanitārās inspekcijas licence, un tam bija jāmaina ražošanas telpu statuss, lai ierīkotu burgeru ražotni.
Rezultāts:
Arhīvos tika atrasts vecs ventilācijas projekts, sakārtota visa dokumentācija un saskaņota ražotne.
Papildus vienojāmies arī par vasaras terasēm, kafejnīcas statusu skaņošanu restorānā un sadarbojamies jau trešo gadu.
50% mūsu klientu kļūst par patstāvīgajiem klientiem
Pārbūve tika panākta 2 nedēļu laikā un palīdzējām pārdot dzīvokli
Uzdevums:
Klients nevarēja pārdot savu 3 istabu dzīvokli, kas tika pārveidots par biroju, jo banka nedeva aizdevumu nelikumīgas telpu pārbūves dēļ.
Rezultāts:
2 nedēļu laikā mēs ar visiem kaimiņiem vienojāmies par papildu tualetes pārbūvi un uzstādīšanu, saņēmām jaunu kadastra lietu. Dzīvoklis tika veiksmīgi pārdots.
50% mūsu klientu kļūst par patstāvīgajiem klientiem
Izstrādāts, izveidots un apstiprināts ventilācijas projekts
Uzdevums:
Bārs Violeta nevarēja mainīt telpas statusu, jo iepriekšējie īpašnieki nebija saskaņojuši ventilāciju
Rezultāts:
Īsā laikā mēs piesaistījām ventilācijas speciālistus, sastādījām ventilācijas sistēmas skici, dizainu un vienojāmies ar pilsētu. Tas ļāva mainīt telpu statusu.
50% mūsu klientu kļūst par patstāvīgajiem klientiem
Sagatavojam visām pārbaudēm:
Tikai viena konsultācija ar kompānijas Kavis speciālistu atrisinās 99% no jūsu jautājumiem
Pierakstieties uz konsultāciju un uzziniet:
Kādi dokumenti Jums nepieciešami projekta apstiprināšanai
Kādā laika posmā iespējams iegūt nepieciešamos dokumentus, atļaujas un kā paātrināt procesu
Noklikšķinot uz pogas, es piekrītu informācijas pārsūtīšanas noteikumiem
Un saņemiet atbildes uz citiem jautājumiem
Kavis ir juridiskās, arhitektūras
un uzņēmējdarbības domāšanas sinerģija
Katrs mūsu komandas dalībnieks ir savas jomas speciālists
"Mūsu uzdevums ir atrast laiku, kuru varēsiet veltīt sava biznesa attīstībai"
Raivis Rinkis
Uzņēmuma vadītājs
Uzņēmēja mērķis ir uzturēt sava biznesa dzīvi, domāt par klientiem, par personālu, bet ne par dokumentiem.
Par to parūpēsimies mēs: juristu, dizaineru un arhitektu komanda. Mēs saprotam, kas Jums ir nepieciešams un zinām kā komunicēt ar valsts iestādēm. Un mēs garantējam dokumentu saņemšanu visiem, ar kuriem mēs sākam strādāt.
Nozīmējiet tikšanos savā objektā un saņemiet Jūsu situācijas pārbaudi - bezmaksas
Mēs pārbaudīsim dokumentus un ar prieku atbildēsim uz visiem Jūsu jautājumiem
Noklikšķinot uz pogas, es piekrītu informācijas pārsūtīšanas noteikumiem
Mēs regulāri publicējam rakstus mūsu blogā
Par mums raksta:
Kavis speciālisti atbild uz biežāk uzdotajiem jautājumiem
Kas ir Alkoholisko dzērienu un tabakas licence?
Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu tirdzniecībai ir nepieciešama speciāla atļauja- licence. (Likums "Par akcīzes nodokli" uzskaita tos alkohola un tabakas izstrādājumu veidus, kuriem nepieciešama licence).

Ja alkoholisko dzērienu mazumtirgotāji tirgo tikai alu, tiem nepieciešama tikai alus mazumtirdzniecības licence. Licence dod tiesības veikt attiecīgās darbības tikai licencē norādītajā vietā. Licenci ir tiesības izmantot tikai personai, kurai tā ir izsniegta.

Licences izsniedz Valsts ieņēmumu dienesta licencēšanas komisija komercreģistrā reģistrētam komersantam:

- alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai;

- alkololisko dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai.

Cik maksā licence darbībām ar alkoholiskajiem dzērieniem, un kāda izmēra nodokļu likmes Latvijā ir alkoholam un kafijai?
Par licences izsniegšanu, ja ir pieteikta jauna uzņēmējdarbības vieta vai jauns akcīzes preču veids, ir noteiktas šādas nodokļu likmes:

par īpašu licenci alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā:

alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai – 142 eiro par katru tirdzniecības vietu;

alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai – 42 eiro par katru tirdzniecības vietu;

alus mazumtirdzniecībai – 42 eiro par katru tirdzniecības vietu;

par īpašu licenci apstiprinātā noliktavas turētāja, reģistrētā saņēmēja un reģistrētā sūtītāja darbībām:

attiecībā uz alkoholiskajiem dzērieniem, izņemot savā īpašumā ražotus alkoholiskos dzērienus – 711 eiro.

kafijai – 284 eiro.

Kā saņemt Alkohola mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības licenci?
Licences saņemšanas kārtība:

- dokumentus licences saņemšanai iesniedz komersanta amatpersona, kurai ir komercreģistrā reģistrētas paraksta tiesības vai komersanta amatpersonas pilnvarota persona;

- iesnieguma formas paraugs atrodams Ministru kabineta noteikumu Nr.662. "Akcīzes preču aprites kārtība" 7. un 8. pielikumā;

- iesniegumā licences saņemšanai norāda vēlamo licences saņemšanas veidu- papīra formā vai elektroniski (atbilstoši normatīvo aktu noetikuiem par elektronisko dokumentu apriti); licenci izsniedz uz nenoteiktu laiku;

- ja papildus piesaka alkoholisko dzērienu vai alus mazumtirdzniecību novietnē, attiecīgajā licencē minētā darbība norādītajā vietā ir atļauta uz laikposmu, kāds ir norādīts vietējās pašvaldības saistošajos noteikumos;

- iesniegumam pievieno šādus dokumentus: komercdarbībai izmantojamo vietu lietošanas tiesības apliecinošos dokumentus, skaidrojums par saimniecisko darījumu norisi un to finansiālo nodrošinājumu, ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu licenci vairumtirdzniecībai, komersanta apliecinājums, ka saņemts vietējās pašvaldības saskaņojums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē, ja iesniegumu iesniedz, licences saņemšanai alkoholisko dzērienu vai alus mazumtirdzniecībai novietnē;

- Administrēšanas komisija izskata iesniegumus un izsniedz atļauju vai arī pieņem pamatotu lēmumu par atteikumu izsniegt licenci;

- Licence stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma pieņemšanas;

- Licenci var izmantot tikai tas komersants, kam tā izsniegta. Komersants nav tiesīgs to nodot citai personai;

- Atteikuma gadījumā iespējams iesniegt iesniegumu atkārtoti.

Valsts nodevu samaksā pirms speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas.
Kadi dokumenti ir nepieciešami alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta Burtnieku novada teritorijā?
Lai komersants saņemtu pašvaldības saskaņojumu, ir jāiesniedz Burtnieku novada pašvaldībā (pagastu pārvaldēs) iesniegums, kuru parakstījusi persona ar komersanta pārstāvības tiesībām un kurā norādīts:

• plānotais termiņš alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē;

• novietnes atrašanās vieta;

• alkoholisko dzērienu veids, kurus paredzēts tirgot novietnē;

• par tirdzniecību novietnes vietā atbildīgā persona.

Papildus iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti: komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu; komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licences kopiju, uzrādot oriģinālu; zemes gabala, uz kuras atrodas novietne, īpašuma vai nomas tiesības apliecinošu dokumentu kopiju, uzrādot oriģinālu.
Kā reģistrēt PVD?
Lai reģistrētu uzņēmumu, komersantam jāsagatavo pieteikums atbilstošās jomas uzņēmuma reģistrācijai. Pieteikuma veidlapa pieejama sadaļā Veidlapas. Var izmantot arī iesniegumu formas, kas atrodamas uzņēmumu reģistrāciju, atzīšanu un licencēšanu regulējošo normatīvo aktu pielikumos.

Iesniedzot pieteikumu Pārtikas uzņēmuma reģistrācijai vai atzīšanai (saskaņā ar 02.02.2010. MK noteikumu Nr.104 "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība" 24.05.2013 redakciju):

2.1 Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas procedūru uzsāk pēc attiecīgās būves nodošanas ekspluatācijā

4.1 (arī 24.1) Pārtikas uzņēmums šo noteikumu 4.1 punktā (arī 24.1 punktā) minētajam iesniegumam pievieno dokumenta kopiju, kas apliecina tā tiesības darboties attiecīgajās būvēs (telpās), un plāna kopiju teritorijai un telpām, kurās darbosies uzņēmums. Ja nepieciešams, dienests pieprasa uzrādīt dokumentus (attiecīgos savstarpējos līgumus), kas apliecina tiesības izmantot tehnisko aprīkojumu un ražošanas iekārtas.

Pieteikumu vai iesniegumu iesniedz Pārtikas un veterinārajam dienestam vienā no zemāk norādītajiem veidiem:

Elektroniski parakstīts pieteikums nosūtāms pa e-pastu uz pvd@pvd.gov.lv vai uard@pvd.gov.lv.

Parakstīts un apzīmogots pieteikums iesniedzams klātienē PVD teritoriālajā struktūrvienībā, kuras pārraudzības teritorijā atrodas reģistrējamais objekts vai arī jānosūta tas pa pastu atbilstošajai PVD teritoriālajai struktūrvienībai.

Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) veterinārfarmaceitiskajai darbībai, komersantam sagatavotais iesniegums kopā ar normatīvajos aktos noteiktajiem iesniedzamajiem dokumentiem jāiesniedz PVD centrālajam aparātam vai teritoriālajā struktūrvienībā.

Iesniegumu var iesniegt arī izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu latvija.lv.

Informāciju par pieteikuma veidlapas 2. daļas aizpildīšanu (darbības veidi) var atrast PVD uzraudzībai pakļauto uzņēmumu (objektu), to pamatdarbības veidu un produktu klasifikatorā, kas ir atrodams sadaļā Klasifikators
Kas ir Dzeramā ūdens monitorings?
Kvalitatīva dzeramā ūdens nodrošināšana visiem Latvijas iedzīvotājiem ir aktuāla gan no Eiropas tiesību normu izpildes viedokļa (EK Padomes 1998. gada 3. novembra Direktīva 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti un PVO dzeramā ūdens vadlīnijas, gan arī kā nozīmīgs sabiedrības veselības jautājums. 2004. gadā Latvijas Saeima pieņēma likumu Par 1992.gada 17.marta konvencijas robežšķērsojošo ūdensteču un starptautisko ezeru aizsardzību un izmantošanu Protokolu par ūdeni un veselību. Līdz ar to Latvija ir uzņēmusies pildīt šīs konvencijas nosacījumus attiecībā uz ūdeņu aizsardzību – veicināt cilvēka veselības un labklājības aizsardzību gan individuāli, gan kopēji ilgtspējīgas attīstības ietvaros, gan arī robežu šķērsojošā un starptautiskajā kontekstā visos atbilstošos līmeņos, uzlabojot ūdens apsaimniekošanu, ieskaitot ūdens ekosistēmas aizsardzību un novēršot, samazinot un kontrolējot ar ūdeni saistītās slimības.

Lai arī kopumā ūdens resursi valstī dzeramā ūdens apgādei ir pietiekami, bieži vien neapmierina dzeramā ūdens kvalitāte, kas šobrīd pamatā jāattiecina uz mazajām ūdens apgādes sistēmām pagastos.

Latvijā aptuveni ¾ iedzīvotāju izmanto centrālās ūdensapgādes sistēmas piegādātu ūdeni, ar kura kvalitāti ne vienmēr ir apmierināti. Latvijā dzeramo ūdeni galvenokārt iegūst no pazemes ūdens avotiem, kuru krājumi pilnībā nodrošina iedzīvotājus ar dzeramo ūdeni. Taču, tā kā ūdens ir labs šķīdinātājs, tas sevī uzņem dažādas vielas, ar kurām nonāk saskarē, piemēram, saskaroties ar dažāda ķīmiskā sastāva iežiem zemes dzīlēs, ūdens tiek bagātināts ar ķīmiskiem elementiem, dažādās Latvijas vietās dzeramajā ūdenī var būt dabīgi paaugstinātas atsevišķu ķīmisko savienojumu koncentrācijas, kuru klātbūtni dzeramajā ūdenī lielā mērā nosaka dabiskie reģionam raksturīgie hidroģeoloģiskie apstākļi.
Kas ir detarizācija?
Deratizācija ir grauzēju, kuri ir infekcijas slimību (mēra, tularēmijas, leišmanozes u.c.) avots vai pārnēsātāji un ekonomiskā kaitējuma nodarītāji, iznīcināšana. Deratizāciju veic, lai apkarotu grauzējus, galvenokārt peļveidīgos (žurkas un peles). Deratizācijas veikšanai lieto ķīmiskas un mehāniskas metodes. Ķīmiskā metode ir speciālu sertificētu preparātu (rodenticīdu) lietošana grauzēju apkarošanai. Mehāniskais paņēmiens paredz mehānisko lamatu un līmes lamatu izmantošanu.
Vai Kontroles Monitori ir indīgie?
Telpās ir jāveic monitorings ar regulāru grauzēju monitoru kontroli un maiņu. Monitori ir bez indes un balstoties uz labas prakses pieredzi ir ieteicamā grauzēju kontroles metode telpās.
Kā organozēt publisko pasākumu?
Pakalpojuma saņemšanai jāiesniedz iesniegums par publiska pasākuma rīkošanu ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā publiskā pasākuma norises sākuma. Iesniedzot iesniegumu, pasākuma organizators uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet juridiskās personas pārstāvis - arī dokumentus, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

Iesniegumam pievienojams:

pārstāvis - arī dokumentus, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

Iesniegumam pievienojams:

1) detalizēts pasākuma plāns;

2) pasākuma norises vietas shēma;

3) līgumu kopijas, kurus pasākuma organizators noslēdzis ar kārtības uzturētājiem, personām, kas atbildīgas par publiska pasākuma tehnisko drošību, kā arī sabiedrisko kārtību un drošību, uzrādot oriģinālus;

4) pasākuma norises vietas īpašnieka (valdītāja vai apsaimniekotāja) rakstveida piekrišana tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators;

5) apliecinājums par pasākuma norises vietas sakopšanu pēc publiska pasākuma norises;

6) ja nepieciešams, apliecinājums par neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu publiska pasākuma apmeklētājiem un dalībniekiem;

7) ja nepieciešams, apliecinājums par sabiedrisko tualešu uzstādīšanu publiska pasākuma norises vietā un laikā.
Kāpēc ir nepieciešama mūzikāla licence?
Tā kā autoru radītie darbi ir viens no elementiem, kas nodrošina uzņēmuma veiksmi un izdošanos, arī autoriem ir tiesības par paveikto darbu saņemt atlīdzību un to darbu izmantotājiem ir pienākums autoriem par to atlīdzināt. Katrs autordarbs ir kāda cilvēka darba rezultāts, piemēram, mūzikas radīšanā piedalās vairāku cilvēku grupa – komponists saraksta melodiju, dzejnieks rada dziesmai vārdus, un aranžētājs dziesmu izveido jaunā skanējumā.
Kur ir nepieciešama mūzikas atļauja?
Atļauja nepieciešama jebkurā publiskā norises vietā, piemēram:

• veikalos,

• ēdināšanas uzņēmumos,

• dažādos pasākumos,

• sacensībās,

• koncertos;

• izstādēs;

• u.tml.

Atļauja nepieciešama, ja vēlies publiski:

• atskaņot muzikālus darbus;

• demonstrēt filmas;

• demonstrēt vizuālus darbus;

• rīkot literārus lasījumus;

• rīkot horeogrāfiskus uzvedumus.
Kas ir preču zīmes patents?
Preču zīme var kalpot kā spēcīgs mārketinga instruments, ar ko persona var veicināt savu preču vai pakalpojumu atpazīstamību.

Ar reģistrāciju preču zīmes īpašniekam tiek piešķirtas izņēmuma tiesības.
Kā reģistrēt preču zīmi?
Preču zīmes reģistrē saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti Preču zīmju likumā.

Persona (fiziska vai juridiska), kas vēlas reģistrēt preču zīmi Latvijā, iesniedz Patentu valdē preču zīmes reģistrācijas pieteikumu.
Kas ir uzturēšanās atļauja?
Uzturēšanās atļauja ir dokuments, kas dod tiesības ārvalstniekam uzturēties Latvijas Republikā noteiktu laiku (termiņuzturēšanās atļaujas) vai pastāvīgi (pastāvīgās uzturēšanās atļaujas).

Uzturēšanās atļauja no 2012.gada 2.aprīļa tiek izsniegta personas apliecības formātā, līdz ar to pirms uzturēšanās atļaujas saņemšanas ir jānodod biometrijas dati (pirkstu nospiedumi (no sešu gadu vecuma) un digitālais sejas attēls).
Kādos gadījumos uzturēšanās atļauja nepieciešama?
Uzturēšanās atļauja nepieciešama, ja Jūs vēlaties uzturēties Latvijas Republikā ilgāk par 90 dienām pusgada laikā, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas.
Vai vēlaties apspriest šo jautājumu tieši ar speciālistu? Ievadiet savu tālruņa numuru, lai saņemtu konsultāciju
Noklikšķinot uz pogas, es piekrītu informācijas pārsūtīšanas noteikumiem
Хотите обсудить вопрос напрямую
с юристом?
Введите номер телефона, чтобы получить консультацию
Vai Jums ir vēl jautājumi? Saņemiet atbildes uz tiem mūsu birojā pie kafijas tases
Biroja adrese:
Dzirnavu iela 62

Zvaniet mums par visiem jautājumiem:
+371 20003510

Vai arī rakstiet:
info@kavis.lv
Neaizmirstiet lejupielādēt cenrādi ar visiem pakalpojumiem
+ saņemiet 10% atlaidi dokumentu paketei
Aizpildiet zemāk esošo veidlapu
lai lejupielādētu pilnu uzņēmuma Kavis cenrādi + saņemt 10% atlaidi
Kādam tālruņa numuram jāpiešķir atlaide?
Noklikšķinot uz pogas, es piekrītu informācijas pārsūtīšanas noteikumiem
Dalīties
Palīdzība tirdzniecības un būvniecības dokumentācijas iegūšanā
Оставьте свой номер телефона и мы свяжемся с вами
Atstājiet savus kontaktus, lai uzzinātu pakalpojumu izmaksas + saņemiet 10% atlaidi pilnai dokumentu paketei
Ievadiet savu tālruņa numuru, cenu lapa tiks atvērta automātiski:
Noklikšķinot uz pogas, es piekrītu informācijas pārsūtīšanas noteikumiem
Atstājiet savus kontaktus un iegūstiet cenu lapu + 10% atlaidi pilnai dokumentu paketei
Ievadiet savu tālruņa numuru, cenu lapa tiks atvērta automātiski:
Noklikšķinot uz pogas, es piekrītu informācijas pārsūtīšanas noteikumiem
Lejupielādējiet nepieciešamo dokumentu sarakstu, kurus var pieprasīt Valsts iestādes (PVD, VID u.c.) + saņemiet 10% atlaidi šo dokumentu noformēšanai
Ievadiet savu tālruņa numuru, lapa ar dokumentu sarakstu tiks atvērta automātiski:
Noklikšķinot uz pogas, es piekrītu informācijas pārsūtīšanas noteikumiem
Uzdodiet jautājumu speciālistam
Mēs Jums atbildēsim darba laikā no 9:00 līdz 18:00
Uzrakstiet savu jautājumu:
Noklikšķinot uz pogas, es piekrītu informācijas pārsūtīšanas noteikumiem
Atzvaniet man
Mūsu speciālists sazināsies ar Jums darba dienas laikā
Noklikšķinot uz pogas, es piekrītu informācijas pārsūtīšanas noteikumiem
Made on
Tilda